Hotline: 0968 290 178    

Bộ sạc thương mại 7KW được thiết kế để sử dụng công cộng với xác thực RFID. Được trang bị ổ cắm sạc loại 2, bộ sạc tương thích với cáp loại 1 hoặc loại 2.

Tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp, bộ sạc sử dụng đồng hồ được chứng nhận MID để đảm bảo độ chính xác và RCD tích hợp để đảm bảo an toàn.

Bộ sạc có thể được kết nối với mạng sạc với sự trợ giúp của cổng EN-GATE. Nhiều bộ sạc công cộng ở một vị trí có thể được tích hợp trong mạng chỉ với một kết nối giao tiếp internet.

 

Bộ sạc thương mại 22KW cung cấp khả năng sạc nhanh cho xe điện được trang bị bộ sạc ba pha trên xe. Được thiết kế với ổ cắm sạc loại 2, bộ sạc tương thích với cáp loại 1 hoặc loại 2.

Tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp, bộ sạc sử dụng đồng hồ được chứng nhận MID để đảm bảo độ chính xác và RCD tích hợp để đảm bảo an toàn.

Bộ sạc có thể được kết nối với mạng sạc với sự trợ giúp của cổng EN-GATE. Nhiều bộ sạc công cộng ở một vị trí có thể được tích hợp trong mạng chỉ với một kết nối giao tiếp internet.