Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Mövenpick Hotels & Resorts Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống access control
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn VinGroup
Hạng mục Cung cấp hệ thống thu thập và quản lý năng lượng cho hệ thồng BTU và đồng hồ nước nóng
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn VinGroup
Hạng mục Cung cấp hệ thống thu thập và quản lý năng lượng cho hệ thồng BTU và đồng hồ nước nóng
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa
Chủ Đầu Tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển A&B
Hạng mục Cung cấp hệ thống công tắc ổ cắm và thiết bị điều khiển phòng khách sạn (~440 phòng)
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 9, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Phần mềm FPT
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS, Lighting control và PMS
Thời gian hoàn thành