Hotline: 0899 871 178    

Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS, Lighting control và PMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn Kumho Asiana
Hạng mục Nâng cấp và thay thế hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Frasers Centrepoints
Hạng mục Nâng cấp và thay thế hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 6 tháng
Địa điểm KCN Hiệp Phước, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS & PMS
Thời gian hoàn thành 6 tháng