Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm KCN Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Far East Foam Việt Nam
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành