Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam
Hạng mục Nâng cấp và thay thế hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Đường số 8, KCN VSIP1, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Kinh đô Modelez Bình Dương
Hạng mục Cung cấp, thi công và lắp đặt trọn gói hệ thống điện nhẹ (CCTV, Fire alarm, Tel-data ..)
Thời gian hoàn thành 3 tháng
Địa điểm Hải Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (VIFON)
Hạng mục Cung cấp hệ thống BMS & ELV (CCTV, PA, Access control.)
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN Long Hậu, Long An, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạng mục Cung cấp hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm KCN AMATA, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Marigot Việt Nam
Hạng mục Cung cấp , T&C hệ thống BMS & PMS
Thời gian hoàn thành 1 năm