Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm Thành Phố Vũng Tàu
Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Khách Sạn Dầu Khí PTSC
Hạng mục Cung cấp, thi công và lắp đặt trọn gói hệ thống điện nhẹ (CCTV, CATV, Access control, PA, Tel, Data, Fire alarm ..)
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Đài Truyền hình TP.HCM
Hạng mục Bảo trì và nâng cấp hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 4 năm
Địa điểm KCN Hiệp Phước, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS & PMS
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN BECAMEX , Bình Phước, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam
Hạng mục Cung cấp , T&C hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN VSIP, Quãng Ngãi, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Millennium Furniture
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành 2 năm