Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS, Lighting control và PMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn VinGroup
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống access control
Thời gian hoàn thành
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn Kumho Asiana
Hạng mục Nâng cấp và thay thế hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 6, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Sài Gòn Remax
Hạng mục Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn Vingroup
Hạng mục Cung cấp hệ thống camera IP Geovision (~ 450 camera)
Thời gian hoàn thành 1 năm