Hotline: 0968 290 178    

A&B CENTRAL SQUARE

Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa
Chủ Đầu Tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển A&B
Hạng mục Cung cấp hệ thống công tắc ổ cắm và thiết bị điều khiển phòng khách sạn (~440 phòng)
Thời gian hoàn thành 1 năm
Loại hình dự án Khách sạn
Qui mô