Hotline: 0968 290 178    

FTOWN3

Địa điểm Quận 9, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Phần mềm FPT
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS, Lighting control và PMS
Thời gian hoàn thành
Loại hình dự án Cao ốc
Qui mô