Hotline: 0968 290 178    

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Far East Foam Việt Nam
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN VSIP, Quãng Ngãi, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Millennium Furniture
Hạng mục Cung cấp hệ thống báo cháy chuẩn FM (Mircom)
Thời gian hoàn thành 2 năm
Địa điểm KCN BECAMEX , Bình Phước, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam
Hạng mục Cung cấp , T&C hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành
Địa điểm KCN Hiệp Phước, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS & PMS
Thời gian hoàn thành