Hotline: 0899 871 178    

Địa điểm Số 39, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Tập đoàn Mapletree
Hạng mục Nâng cấp và thay thế hệ thống BMS cho chiller
Thời gian hoàn thành 3 tháng
Địa điểm Đường Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty cổ phần đầu tư du lịch Ngọc Sơn
Hạng mục Cung cấp , T&C hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 6 tháng
Địa điểm KCN Long Hậu – Long An
Chủ Đầu Tư Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật thương mại Đông Nam Á
Hạng mục Cung cấp , T&C hệ thống BMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm Quận 1, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS, Lighting control và PMS
Thời gian hoàn thành 1 năm
Địa điểm KCN Hiệp Phước, HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Hạng mục Cung cấp và T&C hệ thống BMS & PMS
Thời gian hoàn thành 6 tháng